django (2)


Django实战(Django admin)

这个django教程不错,看了admin部分,说得很清楚。记录一下 包括如何使用Django admin等 h […]
Django values(*fields) 如何使用

官方文档:https://docs.djangoproject.com/en/1.3/ref/models/q […]